Pojištění, certifikace a politika IMS

Efektivnost a vhodnost integrovaného systému managementu je každoročně prověřována externím auditem od akreditovaného certifikačního orgánu. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO/IEC 27001:2014 jsou platné certifikáty vydané akreditovaným certifikačním orgánem.

Certifikát pro systém managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016
Certifikát pro systém managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikát pro systém managementu dle ČSN OHSAS 18001:2008
Certifikát pro systém managementu dle ČSN ISO/IEC 27001:2014

Systém řízení ochrany životního prostředí je certifikovaný dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Je součástí tzv. integrovaného systému řízení IMS. EMS se vztahuje na činnosti jak v rámci sídla společnosti Czech facility a.s., tak i na všechny objekty klienta, kde zaměstnanci společností působí.

Politika CFCZ 2021